تامین دانش فنی

A Short Page title
/تامین دانش فنی

عمده صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشمی وهمچنین بسیاری از صنایع کوچک مرتبط به تامین دانش فنی، لیسانس وتکنولوژی نیازمند می باشد. از زمانی که پروژه های توسعه پتروشیمی در مناطق ویژه ماهشهر و عسلویه فعال شدند و پروژه های زیادی را در فازهای مطالعاتی و بررسی دانش فنی انجام داده ایم .

تجربه 15 ساله در صنعت پتروشیمی و نفت و گاز و همچنین ارتباط نزدیک با شرکت های صاحب دانش فنی و لیسانس برای ارائه خدمات مشاوره در این بخش به ما امکان مناسبی می دهد.

در بخش انتقال دانش فنی و تکولوژی خدمات زیر در قالب مشاوره قابل ارائه می باشد:

  • بررسی و شناسایی صاحبان لیسانس در واحدهای پائین دستی نفت،گاز و پتروشیمی
  • بررسی جزئیات فنی تکنولوژی های مختلف
    • آروماتیک ها
    • الفین ها
    • صنایع تکمیلی و با ارزش افروده مرتبط با پلاستیک ها
    • مواد پایه و میانی صنعت نفت و پتروشیمی و گاز
    • متانول و مجتمع تولید پروپیلن از متانول
    • صنایع تکمیلی رنگ و رزین
    • پالایشگاه های میعانات گازی
    • پالایشگاه های کوچک و متوسط
    • انواع آمیزه های پلیمری
  • بررسی فنی و فرآیندی تکنولوژی های مرتبط با صنایع پائین دستی نقت و گاز و پتروشیمی
    • پالایشگاه میعانات گازی
    • پالایشگاه های کوچک
    • مجتمع های GTL
    • مجتمع تولید متانول از گاز طبیعی MTP
    • مجتمع تبدیل متانول به الفین هاMTO
  • انجام کلیه مذاکرات و مکاتبات با صاحبان دانش فنی
  • تهیه و تنظیم پیش نویس قرارداد انتقال دانش فنی و تکنولوژی تولید
تامین دانش فنی