مشتریان ما

A Short Page title
//مشتریان ما

از آنجا که بیشتر فعالیت های ما در بخش پتروشیمی و کما بیش نفت و گاز بوده است، سعی کرده ایم طرح های مورد نظر کارفرمایان را با نگاهی کارشناسی بررسی نمائیم.

متأسفانه امروزه در کشور پروژه های کارشناسی نشده و غیر اقتصادی متعددی در حال انجام است یا به بهره برداری رسیده است. دیدگاه ما در خصوص پروژه های صنعتی بررسی دقیق و کارشناسی پروژه های قبل از هر گونه اقدام اجرایی و عملیاتی است. چرا که چنانچه پروژه از سیر فنی و کارشناسی خود در بخش مطالعات اولیه یا فاز صفر خارج شود، علاوه بر تحمیل هزینه های گسترده برای مجری، ممکن است الگوی نامناسبی را در آن صنعت پایه گذاری نماید.

در ادامه لیستی تعدادی از شرکت ها که تاکنون به عنوان مشاور آنها بوده ایم ملاحظه می کنید.

شرکت گسترش صنایع پایین دستی پتروشیمی

شرکت گسترش صنایع پایین دستی پتروشیمی

golestan

شرکت پتروشیمی گلستان

sarvestan

شرکت پتروشیمی سروستان

sarvestan

شرکت ملی گاز ایران

dont-logo

شرکت صدر سبحان

dont-logo

گروه سرمایه گذاری پارسیان

tissa

شرکت تیسا پلیمر

dont-logo

شرکت پتروشیمی گچساران

dont-logo

پتروشیمی لردگان

dont-logo

پتروشیمی کردستان

dont-logo

شرکت عمران رزین رفسنجان

dont-logo

پترو باختر اسیا

dont-logo

شرکت پلی فیلم

dont-logo

شرکت راستا برایند

dont-logo

شرکت پتروشیمی میاندوآب

dont-logo

شرکت پتروشیمی دهدشت

تاریخچه شرکت
شرکت کیمیا صنعت از یک دهه فعالیت در بخش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی برخوردار است …
هیئت مدیره
هیئت مدیره شرکت کیمیا صنعت از فارغ التحصیلان ….
چارت سازمانی
ساختار شرکت بصورت پروژه محور می باشد و تمام بخش های شرکت از قبیل مهندسی، تدارکات، فروش، تامین مالی و کنترل پروژه بصورت پروژه ای آرایش دهی می شوند. …
گواهی نامه ها

شرکت کیمیا صنعت در انجمن ها و کانون های تخصصی مختلفی عضویت دارد

مشتریان ما

مشتریان شرکت کیمیا صنعت

نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید.