گواهی نامه ها

//گواهی نامه ها

با هدف بروز بودن و بهره برداری از دانش و تجربیات کانون و انجمن های مختلف فنی و مهندسی در حال حاضر شرکت کیمیا صنعت در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی که مورد اعتماد بانک های صنعتی و تجاری کشور است، می باشد و همکاری نزدیکی با کانون دارد.

شرکت کیمیا صنعت در انجمن ها و کانون های تخصصی مختلفی عضویت دارد :

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

انجمن مدیریت ایران

انجمن مدیریت پروژه ایران

iso 9001

عضو انجمن KQR

انجمن شرکتهای مشاور

عضو انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

انجمن مدیریت پروژه ایران

عضو انجمن مدیریت پروژه ایران

انجمن مدیریت ایران

عضو انجمن مدیریت ایران

کانون مشاوران

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

iso 9001

دارای استاندارد جهانی ISO 9001-2015

تاریخچه شرکت
شرکت کیمیا صنعت از یک دهه فعالیت در بخش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی برخوردار است …
هیئت مدیره
هیئت مدیره شرکت کیمیا صنعت از فارغ التحصیلان ….
چارت سازمانی
ساختار شرکت بصورت پروژه محور می باشد و تمام بخش های شرکت از قبیل مهندسی، تدارکات، فروش، تامین مالی و کنترل پروژه بصورت پروژه ای آرایش دهی می شوند. …
گواهی نامه ها

شرکت کیمیا صنعت در انجمن ها و کانون های تخصصی مختلفی عضویت دارد

مشتریان ما

مشتریان شرکت کیمیا صنعت

نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید.