طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

//طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر گفت: حدود 85 درصد از زمین های فعلی منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر به سرمایه گذاران واگذار شده و اکنون برای اجرای طرحهای جدید و جذب سرمایه گذار بیشتر به زمین های جدید و اجرای طرح توسعه نیاز داریم.
امید شهیدی نیا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، اظهار کرد: با توجه به نیاز منطقه، طرح توسعه منطقه ویژه در دست مطالعه است و گزینه ای نیز در ضلع شرقی منطقه موجود، جانمایی و انتخاب شده است.
وی افزود: اکنون فاز مطالعاتی طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در حال کلید خوردن است تا پس از بررسی های مشاور و حفظ و رعایت تمام ملاحظات زیست محیطی، بتوان بخشی را به عنوان زمین های جدید به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر اضافه کرد.
شهیدی نیا تصریح کرد: اکنون سطح موجود در منطقه 2600 هکتار است و زمین های باقی مانده در منطقه تنها برای واگذاری به صنایع پایین دستی مناسب هستند و این امر نیاز به اجرای طرح توسعه منطقه را دوچندان می کند.
وی با اشاره به این که بخش مورد نظر برای طرح توسعه حدود 3 هزار هکتار است، گفت: با توجه به این که در منطقه موردنظر جهت طرح توسعه، هوریات طبیعی وجود دارد، از این 3 هزار هکتار می توان هزار هکتار را استحصال و برای توسعه صنایع پتروشیمی در زمینه های مختلف استفاده کرد.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.