زنجیره فسفات و صنایع پایین دستی فسفات

//زنجیره فسفات و صنایع پایین دستی فسفات

فسفات ها مهمترين منبع براي تامين فسفر مورد نياز براي رشد گياهان مي باشند. اين ماده مغذي نقشي مهم در واكنش هاي انرژي زاي گياهان ايفا مي كند همچنين در افزايش محصولات كشاورزي نقشي مهم دارد. اين ماده مغذي در حيوانات نيز باعث رشد عضلاني و بهبود واكنش هاي بيوشيميايي شده و منجر به رشد بهتر و مناسب تر سلول هاي حيواني مي شود.

سنگ فسفات بصوورت طبيعي در معادن فسفات وجود دارد و در اسيد فسفريك و اسيد سولفوريك حل مي شود. اسيد فسفريك يكي از مواد پايه كودها و صنايع غذايي صنعتي محسوب مي شود. اسيد فسفريك حاصل با آمونياك تركيب ميشود و كودهاي DAP و MAP توليد مي شود.

نمودار فوق دياگرام ساده اي از صنايع مصرف كننده فسفات و اسيد فسفريك را نمايش مي دهد.

1 Comment

  • با تشکر

    javad foghani 11.11.2017

Leave a comment

Your email address will not be published.