بازرگانی

/بازرگانی
ایزو پروپانول

ایزو پروپانول

کد طرح 10004 نام طرح ایزو پروپانول  ISOPROPANOL ظرفیت طرح 136 هزار تن در...

لاستیک بوتیل

لاستیک بوتیل

کد طرح 10004 نام طرح لاستیک بوتیل  BUTYL RUBBER ظرفیت طرح 40.82...