آکریلونیتریل – کیمیا صنعت دنا
کد طرح 10003
نام طرح آکریلونیتریل ACROYLONITRILE
ظرفیت طرح
181.4 هزار تن در سال
مجری طرح ——-
مواد اولیه مصرفی آمونیاک ، پروپیلن
صاحبان دانش فنی ——-
قیمت جهانی محصول
مصرف سالانه مواد اولیه اصلی آمونیاک : 80 هزار تن در سال، پروپیلن: 200 هزارتن در سال
توان برق مصرفی 19 مگاوات
مصرف گاز طبیعی بعنوان سوخت و انرژی –میلیون مترمکعب
مصرف سالانه آب 70 هزار مترمکعب
سرمایه گذاری ثابت طرح 700 میلیون دلار
سرمایه در گردش طرح — میلیون دلار
سرمایه گذاری کل طرح — میلیون دلار
دوره برگشت سرمایه — سال
نقطه سربسر طرح —– درصد
آخرین به روزرسانی 1395