امکانسنجی

A Short Page title
/امکانسنجی

با توجه به اهمیت و نقش امکانسنجی هر طرح صنعتی و خدماتی،پروژه قبل از فاز اجرایی نیاز به امکانسنجی کامل دارد. بر اساس یک گزارش امکا سنجی کامل و جامع مسیر راه در فازهای مختلف اجرایی تا حدود زیادی روشن و مشخص می گردد و از بسیاری از خطاها و زیانهای سرمایه گذاری می تواند جلوگیری کند. با توجه به اهمیت و نقش امکانسنجی در سرمایه گذاری های صنعتی، یکی از دپارتمانهای پایه ای شرکت کیمیا صنعت، دپارتمان امکانسنجی می باشد که با دارا بودن کادر مجرب و با سابقه بعنوان یکی از ارکان اصلی شرکت محسوب می گردد.

در این دیارتمان تا کنون بالغ بر 300 طرح صنعتی و خدماتی مورد ارزیابی قرار گرفته است و گزارشات نهایی آن به بانکهای عامل جهت ارائه تسهیلات، ارگانهای دولتی جهت اخذ مجوزهای مرتبط، مجامع شرکتها جهت تصمیم گیری روی سرمایه گذاری نوین و مجدد و … ارائه شده است. با توجه به کادر پرسنلی و تجارب قبلی، حوزه تخصصی این دپارتمان اکثرا مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می باشد و تقریبا حدود 80 درصد طرحهای توجیهی در این حوزه تهیه شده است. طی سالیان گذشته بانک جامع اطلاعاتی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی گردآوری شده است که این اطلاعات به زودی از طریق سایت رسمی شرکت در اختیار علاقمندان و صنعتگران این بخش قرار خواهد گرفت. در تهیه گزارشات امکانسنجی قابل ارائه به فاینانسورهای خارجی از استانداردها و شرح خدمات مختص گزارشات فاینانس استفاده می شود و طی سالیان گذشته چندین گزارش به زبان انگلیسی و با فرمت مورد نیاز فاینانسورهای خارجی تهیه و به متقاضیان سرمایه گذاری ارائه شده است.

در طرحها توجیهی سعی شده است از آخرین استانداردهای ارائه شده استفاده گردد و گزارش نهایی بدون هیچ گونه سلیقه شخصی تهیه گردد. (طبق آمار گزارشات تهیه شده طی سالیان گذشته حدود 30 درصد پروژه هایی که امکانسنجی آن تکمیل شده است دارای توجیه مناسب نبوده که عینا در گزارش امکانسنجی و با دلایل کافی اثبات شده است.

ما معتقدیم که چنانچه یک طرح دارای توجیه مناسب نباشد، جهت جلوگیری از زیانهای آتی آن طرح، در گزارش امکانسنجی بئون هیچ ملاحظه ای عدم توجیه آن برای سرمایه گذار، سیستم بانکی، ارگانهای دولتی و … باثبات گردد. بنابراین تهیه گزارش توجیهی به معنی توجیه پذیر نشان دادن یک پروژه نخواهد بود.  خلاصه فعالیتهای این دپارتمان به شرح زیر می باشد:

امکانسنجی1

مطالعات امکان سنجی بیش از 200 واحد پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی

مطالعات امکان سنجی 12 مجتمع پتروشیمی

مطالعات امکان سنجی 32 واحد بالا دستی نفت و گاز

مطالعات امکان سنجی 13 واحد صنعت بسته بندی و صنایع غذایی

مطالعات امکان سنجی 2 طرح نیروگاهی

مطالعات امکان سنجی 10 واحد مرتبط با صنعت نساجی

مطالعات امکان سنجی 14طرح صنایع سلولزی

مطالعات امکان سنجی 24 واحد صنایع معدنی

مطالعات امکان سنجی 5 طرح بازیافتی

مطالعات امکان سنجی پروژه خط 2 قطار شهری تبریز جهت ارائه به فاینانسور خارجی و بانک عامل داخلی

در ادامه توضیحات  مفصلی در باره تهیه یک گزارش استاندارد امکانسنجی به تفکیک بخشهای مختلف گزارش آمده است. جهت مشاهده روی بخش مربوطه کلیک نمایید.

اصولا اولین فاز هر پروژه قبل از اجرایی شدن، امکان سنجی آن می باشد و در کشورهای توسعه یافته اهمیت زیادی به این بخش داه می شود چرا که با یک امکان سنجی کامل و با ضریب دقت بالا، از هدر رفت منابع اقتصادی و انسانی در آینده جلوگیری می شود.

هدف از امکان سنجی یک پروژه نشان دادن توجیه یا عدم توجیه یک پروژه در مکان خاص و در زمان خاص می باشد. طبق استانداردهای جهانی، چنانچه مراحل امکان سنجی با دقت و استانداردهای تعیین شده طی گردد، نتایج بدست آمده از گزارش امکان سنجی با خطای 10 ±  درصد، وضعیت پروژه را برای سرمایه گذاران مشخص می کند و بهترین ابزار برای شروع یا تغییر سرمایه گذاری می باشد.

کلیه گزارشات امکان سنجی شامل سه بخش اصلی می باشند و در موارد خاص بخشهای دیگری نیز به گزارش اضافه می شود. این سه بخش عبارتند از:

 • بررسی اقتصادی طرح
 • بررسی فنی طرح
 • بررسی مالی طرح

در بخش اقتصادی شناخت کاملی از وضعیت بازار محصول مشخص می گردد. در بخش فنی، تکنولوژی های مختلف مورد بررسی قرار می گیرند و بر اساس آن مناسب ترین تکنولوژی پیشنهاد می گردد. در بخش فنی حجم سرمایه گذاری ، قیمت تمام شده محصول، مصرف سالانه مواد اولیه و یوتیلیتی و …. مشخص می گردد. در بخش مالی نیز تحلیل صورتهای مالی انجام می گیرد و براساس آن سود و زیال پروژه مشخص می گردد. کلیه شاخصهای مالی در این بخش تحلیل می شوند و بر اساس آن نتیجه گیری و جمعبندی نهایی پروژه مشخص می گردد. در ادامه توضیحات بیشتر در مورد هر کدام از موارد بالا آمده است.

در این بخش عرضه و تقاضا و مراودات بازرگانی ( صادرات، واردات ) محصول مورد بررسی قرار می گیرد و با مطالعات میدانی، کمبود یا عدم کمبود محصول مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به نوع محصول منطقه مورد بررسی اقتصادی طرح می تواند از یک شهرستان تا یک یا چند قاره متغییر باشد. نتایج این بخش در صورتی که میزان تقاضا از عرضه محصول بیشتر باشد قطعاً توجیه اقتصادی طرح را نشان می دهد، ولی در صورتی که میزان عرضه از تقاضای محصول در منطقه مورد بررسی بیشتر باشد تا حدودی عدم توجیه تولید محصول مشخص می گردد و برای قطعیت عدم تولید باید در بخش فنی نیز مطالعات فنی کامل گردد و چنانچه مزیت فنی و قیمت تمام شده برای محصول وجود نداشته باشد، آنگاه قطعاً عدم تولید محصول ثابت می گردد.

بررسی اقتصادی طرح یکی از پایه های اصلی سرمایه گذاری می باشد چراکه با عدم وجود بازار مناسب برای محصول، طرح بعد از سرمایه گذاری بعلت عدم اشباع بودن بازار و باالطبع فروش پایین به سمت ورشکستگی خواهد رفت. بنابراین شناخت دقیق بازار محصول و همچنین رقبای فعلی و آینده محصول می تواند کمک زیادی به برنامه ریزی اصولی جهت سرمایه گذاری نماید.

همان طور که از نام این بخش مشخص است کلیه مباحث فنی طرح در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. اولین و مهمترین شاخص فنی، انتخاب تکنولوژی به روز و متناسب با شرایط اقلیمی محل اجرای طرح می باشد. از آنجا که برای هر طرح ، تکنولوژی مختلفی وجود دارد و امکان انتخاب در ابتدای کار ممکن است پیچیده به نظر برسد، با دراختیار داشتن یک تیم فنی مجرب، این تکنولوژی ها باید با همدیگر مقایسه گردند. مبنای مقایسه تکنولوژی نیز شاخصهای مختلف می تواند باشد که عبارتند از : راندمان تولید، کیفیت محصول نهایی، مصرف مواد اولیه ، مصرف یوتیلیتی، سازگاری با محیط زیست، حجم سرمایه گذاری و ….

با مقایسه شاخصهای بالا می توان تکنولوژی برتر را مشخص کرد و براساس آن ادامه بخش فنی مورد بررسی قرار می گیرد. براساس لی اوت ماشین آلات تکنولوژی انتخاب شده ، برآوردهای زمین و زیربنا صورت می گیرد. براساس تجهیزات خط تولید، لیست سازنده های ماشین آلات مشخص می گردد و با استعلام قیمت ماشین آلات حجم دقیق سرمایه گذاری ماشین آلات و تجهیزات محاسبه می شود. در بخش یوتیلیتی نیز با توجه به مصرف آب، برق ، گاز، بخار و … حجم تأسیسات مورد نیاز محاسبه می شود و با استعلام از شرکتهای پیمانکاری در حوزه تأسیسات می توان حجم سرمایه گذاری تأسیسات طرح را مشخص نمود . به طور خلاصه سرمایه گذاری ثابت هر طرح صنعتی و خدماتی شامل موارد زیر می باشد:

 • خرید زمین
 • محوطه سازی
 • احداث ساختمانهای صنعتی و اداری
 • دانش فنی
 • ماشین آلات و تجهیزات
 • نصب و راه اندازی تجهیزات
 • تأسیسات
 • هزینه های قبل از بهره برداری
 • پیش بینی نشده

بعد از محاسبه و استعلام قیمت موارد بالا حجم سرمایه گذاری ثابت طرح مشخص می گردد که برای سرمایه گذار و متقاضی طرح نیز رقم بسیار با اهمیتی می باشد. در بخش بعد محاسبه قیمت تمام شده محصول نهایی صورت می گیرد که برای این امر ابتدا هزینه های تولید سالانه محاسبه و با تقسیم هزینه های تولید به ظرفیت تولید، قیمت تمام شده هر واحد محصول نهایی محاسبه می گردد. هزینه های تولید سالانه هر طرح صنعتی و خدماتی عبارتند از:

 • هزینه مواد اولیه
 • هزینه آب، برق، گاز و … (یوتیلیتی)
 • هزینه تعمیر و نگهداری
 • هزینه قطعات یدکی
 • هزینه بیمه
 • هزینه پرسنلی (حقوق و مزایا)
 • هرینه های سربار
 • هزینه های استهلاک
 • هزینه مالی ( بهره وام )
 • هزینه های پیش بینی نشده

پس از محاسبه قیمت تمام و مقایسه آن با قیمت محصول در بازار، وضعیت رقابتی محصول به لحاظ قیمت در بازار مشخص می گردد. در این بخش چنانچه قیمت تمام شده از قیمت بازار بیشتر باشد و مزیت کیفیتی خاص نیز برای آن وجود نداشته باشد، قطعاً طرح در بخش فنی توجیه مناسب نخواهد داشد. قیمت تمام شده تنها عامل توجیه یا عدم توجیه فنی طرح نمی باشد. بعنوان مثال مصرف آب در یک طرح نیز می تواند بعنوان یک محدودیت برای مناطق کم آب محسوب گردد. بنابراین با توجه به منطقه مورد بررسی باید کلیه شاخصهای فنی طرح در آن منطقه در محدوده مناسب قرار گیرد.

در بررسی مالی طرح که برای اکثر سرمایه گذاران و ارگانهای مالی این بخش حائز اهمیت زیادی است، کلیه صورتهای مالی طرح (سود و زیان، ترازنامه ، جریان نقدی و …) مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در این بخش شاخصهای مالی از قبیل دوره برگشت سرمایه، نقطه سربسر، نرخ داخلی برگشت سرمایه، میانگین موزن سرمایه، و بسیاری دیگر از نسبتهای مالی محاسبه می گردد که وضعیت مالی طرح را طی سالهای قبل و بعد از بهره برداری مشخص می کند. در حال حاضر محاسبات مالی طرحها با نرم افزار کامفار COMFAR که مورد تایید تمام ارگانها داخلی و خارجی می باشد تهیه و تنطیم می گردد. قطعا چنانچه این شاخصها از استانداردهای هر منطقه یا کشور بالاتر باشد، طرح از لحاظ مالی توجیه خواهد داشت.

طبق مطالب بالا اهمیت و نقش طرح توجیهی مشخص گردید. بر این اساس هر طرح باید از سه جنبه اقتصادی، فنی و مالی توجیه مناسب داشته باشد که بعنوان یک طرح قابل سرمایه گذاری پیشنهاد گردد و چنانچه در هر بخش ضعف داشته باشد، در آینده مشکلاتی برای سرمایه گذاری ایجاد خواهد نمود. بنابراین با تهیه یک طرح جامع و کامل امکانسنجی از هدررفت هزینه و زمان در آینده می توان جلوگیری نمود.

تب خالی. صفحه را برای افزودن محتوا ویرایش کنید.