تامین دانش فنی

A Short Page title
/تامین دانش فنی

عمده صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشمی وهمچنین بسیاری از صنایع کوچک مرتبط به تامین دانش فنی، لیسانس وتکنولوژی نیازمند می باشد. از زمانی که پروژه های توسعه پتروشیمی در مناطق ویژه ماهشهر و عسلویه فعال شدند و پروژه های زیادی را در فازهای مطالعاتی و بررسی دانش فنی انجام داده ایم .

تجربه 15 ساله در صنعت پتروشیمی و نفت و گاز و همچنین ارتباط نزدیک با شرکت های صاحب دانش فنی و لیسانس برای ارائه خدمات مشاوره در این بخش به ما امکان مناسبی می دهد.

در بخش انتقال دانش فنی و تکولوژی خدمات زیر در قالب مشاوره قابل ارائه می باشد:

 • بررسی و شناسایی صاحبان لیسانس در واحدهای پائین دستی نفت،گاز و پتروشیمی
 • بررسی جزئیات فنی تکنولوژی های مختلف
  • آروماتیک ها
  • الفین ها
  • صنایع تکمیلی و با ارزش افروده مرتبط با پلاستیک ها
  • مواد پایه و میانی صنعت نفت و پتروشیمی و گاز
  • متانول و مجتمع تولید پروپیلن از متانول
  • صنایع تکمیلی رنگ و رزین
  • پالایشگاه های میعانات گازی
  • پالایشگاه های کوچک و متوسط
  • انواع آمیزه های پلیمری
 • بررسی فنی و فرآیندی تکنولوژی های مرتبط با صنایع پائین دستی نقت و گاز و پتروشیمی
  • پالایشگاه میعانات گازی
  • پالایشگاه های کوچک
  • مجتمع های GTL
  • مجتمع تولید متانول از گاز طبیعی MTP
  • مجتمع تبدیل متانول به الفین هاMTO
 • انجام کلیه مذاکرات و مکاتبات با صاحبان دانش فنی
 • تهیه و تنظیم پیش نویس قرارداد انتقال دانش فنی و تکنولوژی تولید
تامین دانش فنی