تامین ماشین آلات

A Short Page Title
/تامین ماشین آلات

یکی از دپارتمانهای اجرایی شرکت کیمیا صنعت، دپارتمان تامین ماشین الات خط تولید و ارائه آن به صنعتگران مختلف می باشد. در این دپارتمان بر اساس نیاز صنعتگران، تجهیزات و ماشین الات مورد نیاز پیشنهاد می گردد. علاوه بر آن شرکت کیمیا صنعت در حال اخذ نمایندگی انحصاری چند خط تولید متناسب با شرایط اقلیمی کشور می باشد و در حال حاضر اقدامات اولیه آن صورت گرفته است. اطلاعات دقیق این خطوط تولید در آینده نزدیک از طریق سایت رسمی شرکت به متقاضیان ارائه خواهد شد. در انتخاب این خطوط تولید از تمام تجارب شرکت استفاده شده است و سعی شده است خطوط انتخاب شده دارای کلیه توجیهات اقتصادی، فنی و مالی باشد تا ضریب ریسک سرمایه گذاری آنها به حداقل ممکن برسد.