نصب و راه اندازی

A Short Page Title
/نصب و راه اندازی

شرکت کیمیا صنعت در زمینه نصب و راه اندازی برخی خطوط تولید با دارا بودن کادر فنی و مجرب، دارای تخصص و تجربه می باشد. در حال حاضر در حوزه خطوط تولید کوچک و زودبازده بالغ بر 100 خط تولید در سراسر کشور و همچنین در کشورهای همسایه (عراق، افغانستان، ترکمنستان، قطر، آذربایجان و …) توسط شرکت کیمیا صنعت راه اندازی و نصب شده است. اکثر این خطوط تولید در حوزه مواد مصنوعی و پلیمری می باشد که دارای حجم سرمایه گذاری کوچک و متوسط می باشد.