اعظم رئیسی

/اعظم رئیسی

خانم اعظم رئیسی

کارشناس مالی

فارغ التحصیل لیسانس مدیریت بازگانی از دانشگاه گرگان / 7 سال سابقه اجرایی در امور مالی و حسابداری