خانم اعظم رییسی

/خانم اعظم رییسی

خانم اعظم رئیسی

کارشناس مالی

فارغ التحصیل لیسانس مدیریت بازگانی از دانشگاه گرگان/7 سال سابقه اجرایی در امور مالی و حسابداری